Уважаеми колеги,

 

На 11.01.2018 г. от 16.30 часа в 8-ма аудитория на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" ще се състои публичната лекция на проф. д.ф.н. Иван Русков във връзка с избора му за професор.

Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията.

 

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание