гл. ас. д-р Младен Влашки


Телефон: +359 32 261 227
Мейл:
Кабинет: Ректорат, ет. 3, каб. 347.

Област на научната квалификация

Cравнително литературознание с акцент върху немскоезичната литература и литературата от ХІХ и ХХ век , литература и комуникации, българска литературна история.

Образование

 

1984 г. – магистър по Българска филология, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1989 г. – специализация по теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет;

1992 – 1994 г. – специализация по теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет, Франц-Верфелов стипендиант;

1992 г. – нострификация в Университета Залцбург -  mag. phil.;
2015 г. – доктор по филология, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски",
сравнително литературознание.

Професионална кариера

 

1986 г. – асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1997 г. – главен асистент, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

от 2008 г.  –  автор  и водещ на  радиопредаването за книги  и  литература "Преге" по БНР – радио „Пловдив";

– Народен представител от Пловдив в 38  Народно събрание на Република България;

– 2001 г.  член на  медийния регулатор НСРТ;

– Съосновател и редактор на литературното списание "Страница"  – национална награда „Хр. Г. Данов" за литературна критика на „Страница" 2008;

– Колумнист на „Литературна събота" във в-к  „Марица".


 

Членства

Член на Академичния кръг по сравнително литературознание АКСЛИТ – България.

Говорими езици

 

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

немски

С2

С2

С2

С2

С2

руски

С2

С2

B2

B2

B2

английски

В1

В1

А2

А2

А2

 

 

 

 

 

 

 

Публикации

- МОНОГРАФИИ:

   Авторски:

1. Западноевропейска литература /ХIV – XVIII век/. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1993.

2. Мопасан. "Бел Ами" в 64 страници. Издателство "Страница", Пловдив, 2001.

3. Даниел Дефо. "Робинзон Крузо" в 64 страници, Издателство "Страница", Пловдив, 2001.

4. Изография. Ipse fecit. Сборник статии. Перо, София, 2009.

5. Митове за сътворението от цял свят. Хермес, Пловдив, 2014.

6. РоманОлогия ли? Съвременният български роман от началото на ХХI век. Хермес, Пловдив, 2014.

     Съставителство и коментар:

7. Сънищата на стената. Берлинска антология. (съставител, редактор, бележки, предговор), Издателство "Пигмалион", Пловдив, 1995.

8. Пледоария за Емпиричното литературознание. Работата на групата "НИКОЛ", (съставител, бележки, отчасти превод), Издателство "Прохазка & Качармазов", София, 1996.

9. Веселият апокалипсис. Естетика и литература на Виенския fin-de-siecle, (съставител, отчасти превод, бележки и послеслов), Издателство "Пигмалион", Пловдив, 1996.

10. Изворът на Нарцис. Сборник научни статии. Литературознание. (съвм. С Иван Русков) Изд. „Страница", Пловдив 2000.

11. Артюр Рембо. Пол Верлен. Езици на модерността в 64 страници, (съставител, отчасти превод), Издателство "Страница", Пловдив, 2001.

12. Корней. Сид, (съставител и коментари), поредица "Текст/Контекст", серия "Bilinqua", Издателство "Летера", Пловдив, 2001.

13. Айхендорф. Из живота на един безделник, поредица "Текст/Контекст", серия "Bilinqua", Издателство "Летера", Пловдив, 2001.

- УЧЕБНИЦИ  И ПОМАГАЛА:

14. Редактиране и преразказване. Учебно помагало, (в съавторство с Мая Пелтекова), Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1991., второ издание: Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1992; трето допълнено издание: ДИ "Христо Г. Данов", Пловдив, 1995; четвърто преработено и допълнено издание: ИК "Хермес", Пловдив, 1997.

15. Западноевропейска литература. Анализи и материали за 10 клас. ИК "Анубис", София, 2000.

16. Литература. Учебник за 10. клас Задължителна подготовка (в съавторство с Валери Стефанов и Александър Панов), Издателство "Диоген.вg", София, 2001- 2014.

`17. Литература. Учебник за 9. клас. Задължителна подготовка, (в съавторство с Валери Стефанов и Александър Панов), Издателство "Диоген.bg", София, 2002-2014.

 18. Аз чета между редовете. Работна тетрадка по литература за 5-ти клас.(в съавторство с Александър Панов) Издателство „Диоген.bg", София 2006.

 19. Аз чета между редовете. Работна тетрадка по литература за 6-ти клас (в съавторство с Валери стефанов и Александър Панов) Издателство „Диоген.bg", София 2007.

 20. Книга за учителя по литература за 6. клас (в съавторство с  Валери Стефанов и Александър Панов ) Диоген, Сф. 2007.

- СТУДИИ И СТАТИИ:

21. Актуализиране на хуманно-саможертвения архетип чрез композицията в "Играта на стъклени перли" от Херман Хесе. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, Т. 1, год. 23, 1985, с. 261 –275. (  преработен вариант в Младен Влашки. Изография. София 2009, стр. 77-87. )

22. Една постмодерна възможност за всезнаещия разказвач. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, год.30, 1992, с. 152 – 155.

23. Проблемът за интерпретацията в германистичното литературознание от втората половина на 20. Век. "Увод в литературната интерпретация" от Юрген Шуте и неговата дидактична стойност. – В: Литература и интерпретация, Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1993, с. 137-207.

24. Представата за действителността или за действителността на представите. – Тракия, г. 32, кн. 1, 1994, с. 53 – 61.

25. Литература: Система: Съзнание. Писмо от Виена. – Език и литература, г. 3, кн. 3, 1994, с. 112 – 117.

26. Отново за големия непознат – Теодор Траянов. – Всичко за книгата, г. 4, кн. 6, 1995, с. 11-13.

27. Има ли австрийска литература? – Тракия, г.33, кн. 2, 1995, с. 65 – 72.

28. Филология contra митология. – Език и литература, г. 4, кн. 1, 1995, с. 139 – 141.

29. Опит върху един епизод от "Играта на стъклени перли". – В: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии, Издателство "Страница", Пловдив, 2000, с. 61 –  65. ( Преработен вариант на този текст  в Младен Влашки. Изография. Сф.2009, с. 87-91.)

30. За домогванията и достиженията. Към характеристиката на българските лингвистични нрави. – В: Пространства на езика и присъствието. Сборник. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2002, с. 118 – 124.

31. Модерная Болгария и Венский fin-de-siecle. – В: V Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова, Санкт-Петербургский ГУ, Санкт-Петербург, 2003. с. 128 – 131.

32. За възможния нов живот на жанра "литературна анкета" – Страница, г.7, кн. 1, 2003, с. 97 – 99.

33. Професор Иван Шишманов и списание  „Die Zeit". В: Иван Д. Шишманов. Наука и политика.  Шишманови четения кн. 3 БАН ИЛ, София  2007, с.214 – 224.

34.  Херман Бар в България. В: Научни трудове на Пловдивския университет , том 44 , кн.1, сб. Б, 2006г, сс 155 – 179.

35. A mult meghodiitasa. Haemus. Budapest 2008, 1, 20 – 22. Овладяване на миналото. Прозата на Т. Димова. В сп. „Хемус" ( на български и унгарски език ) Будапеща 2008г., 1 – 20 – 22.

36. Der Weg Trajanovs zu seinem "Pantheon". Unvermeidliche biographische Notizen. // Die bulgarische Literatur der Moderne im europäischen Kontext. Zwischen Emanzipation und Selbststigmatisierung? Herausgegeben von Bisera Dakova, Henrike Schmidt, Galin Tihanov, Ludger Udolph.Verlag Otto Sagner, München, Berlin, Washington, 2013, S. 235-255, (превод на български в Младен Влашки. Изография. Сф 2009, с. 56 – 67 )

37. Фигурата на Моцарт в романа „Степният вълк" на Херман Хесе. В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Сборник. Филологически факултет на Пловдивски университет „П. Хилендарски" и изд. Летера Пловдив, 2008 , сс 114 – 125. ( Също и в Младен Влашки. Изография. Сф 2009,с. 91-101.

38. Българската проза през 2008 г. В: Страница 2009, кн. 2, с. 93 – 107.

39. Опит върху поетиката на Николай Кънчев. В: Страница 2009, кн. 4, с. 151 – 153

40. Das Wienbild in der bulgarischen Literatur der Moderne. In : Österreichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. (Hrsg. Attila Bombitz u.a.) Wien Praesens, 2009, SS. 499 – 513.

41. „Wer denkt bei Elektra an Hamlet" Hugo von Hofmannsthals Elektra im Spiegel vo0n Shakespeares Hamlet. In: Unter Kanonenverdacht. Beispielhaftes zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert. (Hrsg. Arnulf Knafl & Wendelin Schmidt Dengler ) Wien Praesens 2009, SS 11-22. ( в превод на български текстът е публикуван и в Младен Влашки. Изография. Перо 2009 с. 68 – 77 )

42. "Guckerl" oder "Schlüsselloch. Zur Rezeption und einigen Übersetzungsvarianten von Arthur Schnitzlers Reigen ins Bulgarische. In: Über(ge)setzt. Spuren zur österreichischen Literatur im fremdsprachigen Kontext. (Hrsg. Arnulf Knafl), Praesens, Wien 2010, SS 79-88.

43. Von "Wir spielen immer, wer weiß, ist klug" bis „Die Mörder sitzen im Rosenkavalier!. Die politische Komponente in der dramatischen Tätigkeit der Jung - Wiener. In: Gedichte und Geschichte. Zur poetischen und politischen Rede in Österreich. (Hrsg. Arnulf Knafl), Praesens, Wien 2011, SS 23 – 36.

44. „Младият крал" на Теодор Траянов и Димитър Караджов на сцената на Виенската фолксопер. В: Българският език и литература в славянски  и извънславянски контекст. Сегед, 2011, с. 413 – 418..

45. Критикът като пътешественик. "Руско пътешествие" на Херман Бар - инициационна творба. В: Научни трудове на Пловдивския университет, Филологически факултет, т. 49, кн. 1, сб. В, 2011, с. 301 - 314.

46. Четири фрагмента върху романите на Атанас Липчев. В: Дунав се влива в черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев. Фабер 2012, с. 64-73.

47. Някои тенденции на литературната 2012г. В : Страница, 2012 бр. 4, с. 150 – 156 и Страница , 2013 бр. 1 , 153-163.

48. Младен Влашки «Ех, Пратер, Пратер». В Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов, Редактори и съставители К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдарджиева, А. Антонова. София: Издателски център Боян Пенев, 2012. - т. 1, с. 173 -    .

49. Aktionistischer Expressionismus und Erlösertum. Die Rezeption von Franz Werfels Werken in Bulgarien. // Arnulf Knafl (Hrsg.) Die Avantgarde und das Heilige. Praesens Verlag, Wien, 2013, S.97 - 108.

50. Случаят „Електра" в българския Народен театър. Контекстите – непознати, скривани, премълчавани. //  Клео Протохристова ( съст.). Атика в България.  УИ „Паисий Хилендарски", 2013, с. 26-51.

51.Gewesen… auf der Akropolis. Reisen ins antike Griechenland zur Zeit der Wiener Moderne. // Arnulf Knafl (Hrsg.). Reise und Raum. Praesens Verlag, Wien, 2014, S. 42 – 52..

 Други публикации:

52. Карнавалът "Парфюм Абсолют", (предговор) – В: Зюскинд, П., Парфюмът, ДИ "Хр.Г.Данов", Пловдив, 1988, с. 5-22.

53. Тоблерон с часовников механизъм, (предговор) – В: Дюренмат, Фр., Правосъдие, ДИ "Хр.Г. Данов", Пловдив, 1989, с. 5 – 10. ( същият текст и в Младен Влашки. Изография. Сф 2009 ,с. 111 – 115.)

54. Букварът като философски речник, (предговор) – В: Карл-Маркус Гаус, Европейската азбука, Издателство "Пигмалион", Пловдив, 1998, с. 5 – 7.

55. Медии и култура. В : Национален дебат за културната политика. Институт по културознание, Сф 1999, с. 29 – 35.

56. Абсурд. Тематичен брой. (съставител  в съавторство с Людмил Станев) – Страница, кн. 3, 1999.

57. Еротика и порнография. Тематичен брой. ( съставител) – Страница, кн. 3, 2001.

58. Im Fluss badet eine blonde Auffassung von den Dingen.  – LICHTUNGEN. Zeitschrift fuer Literatur, Kunst und Zeitkritik 91/ XXIII Jg./2002, SS 88 – 91.

59. PLAY-брой. Тематичен брой (съставител) – Страница, кн. 3, 2002.

60. Христоматия на –измите в литературния ХХ век.( съставител и коментар)- Страница  г.7 , 2003 бр. 3-4

61. Досие „Дада" – съставителство, коментари и отчасти превод. - Страница г.9, 2008 кн. 1, с.65-159.

62. „Антология на черния хумор" -съставителство, въведение, коментар, отчасти превод – Сраница г.10,  2009, кн. 1 ,сс 67 – 107.

63. Досие „Експресионизъм" – съставителство, коментар и отчасти превод заедно с Борис Минков – Страница г. 14, 2013, кн. 3, с. 51-85 и Страница, г. 15, 2014, кн. 1, с. 37-133.

  Издателска, редакторска, критическа, преводаческа дейност:

- Създател и редактор на поредиците  „Как да разбирам литературната творба" на Пловдивско университетско издателство   и „В 64 страници" на изд. „Страница"; член на редакционната колегия на поредиците „Съвременна класика" и „Избрани романи" на издателство „Летера",

- основател и издател ( член на редколегията ) на сп. „Страница" 1997 – 2015 ( национална награда „Христо Г. Данов" за лит. критика 2008 ),

- над 350 статии за книги, литература, театър и медии в българските печатни медии от 1988 до днес, литературен наблюдател на  в-к„Демокрация днес" 2005 – 2007, авторско предаване за книги и литература в БНР – Радио „Пловдив"  - 2008 – 2014 ( награда „Пловдив" за журналистика през 2009 ),

- множество преводи от немски език ( прим. Криминалният роман. Към теорията и историята на един жанр. Финк,Мюнхен 1971 – подбор, превод и коментари. В : Литературна мисъл. 1991кн.3, с. 142 – 216; Петер Рьослер. За критици и циници. Тенденции в днешната австрийска драматургия. В : Театър, 1994, кн. 9,10; Зигфрид Шмит. Литературознанието като интердисциплинарен проект и Гебхард Руш. Автопоетичност, литература, наука.В: Литературна мисъл. 1994г. кн. 1 ,с.3- 43. ).

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Мехмед Атипов „Младото поколение разказвачи от поредицата „Нова поезия и проза" – защитена отлично 11. 2015.

Елисавета  Чолакова  „Типология на  героя в прозата на Деян Енев"

Други

 

- НАГРАДИ:

2008 г. – Национална награда „Осма муза" за образователно радиопредаване;

2009 г. – Награда Пловдив  за журналистика (предаване за книги „Преге" в БНР – радио Пловдив );

2011 г. –  Национална награда „Христо  Г. Данов"за литературно- критическа дейност  в сп. „Страница" и радиопредаването „Преге";
2015 г. – „Дъбът на Пенчо"  за  книгата „Романология ли?" Съвременният български роман  между употребата и експеримента.  (Хермес,  2014);
2015 г. –  Номинация за национална награда „Христо  Г. Данов" за  книгата „Романология ли?";
2015 г.  – втора награда за хуманитаристика (за „Романология  ли?") - Годишни награди на портал „Култура".