Периодични издания:

  1. http://www.slovo.bg/litvestnik – Официален сайт на "Литературен вестник".
  2. http://www.kultura.bg/bg/home  – Официален сайт на вестник "Култура".
  3. https://litmis.eu –  Официален сайт на  списание "Литературна мисъл".
  4. http://literaturensviat.com  – Официален сайт на  списание "Литературен свят".
  5. http://liternet.bg – Специализиран портал за литература.