ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

 

на доц. д-р Дияна Николова

на тема: „Транспозиции на пасторалното в Бел епок"

               

 

Публичната академична лекция във връзка с придобиването на академична длъжност 'доцент' ще се проведе на 11.03.2019 г. (понеделник) от 18:00 ч. в семинарна зала № 11, Ректорат.