Уважаеми колеги,

 

На 7 март 2018 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Ректорат, ще се състои публичната защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките" на доц. д-р Татяна Ичевска.
Дисертационният труд е на тема: „Медицински кодове в българската проза от Освобождението до 50-те години на XX век".

 

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание