Докторанти към Катедра по история на литературата и сравнително литературознание

 

ВЕЛИКА АТАНАСОВА ГЮЛЕМЕРОВА завършва специалност Българска филология  през 2011 г. като бакалавър и специалност Актуална българистика през 2012 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". От 01.03.2013 година е редовен докторант по Българска литература с научен ръководител доц. д-р Иван Русков и тема на дисертацията: Блудният син в българската литература".

 

 

 

 

 

 

ГАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА завършва специалност Българска филология като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1999 г. От 01.04.2011 година е редовен докторант с научен ръководител проф.  Светлана Стойчева от НАТФИЗ – София и тема на дисертацията: "Модели на спомена в българската литература за деца". Отчислена с право на защита.

 

 

 

 

 

 

СЛАВКА ЛАЗАРОВА МИХАЙЛОВА завършва специалност Българска филология през 2009 г. като бакалавър и специалността Актуална българистика през 2010 г. като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". От 1.04.2011 година е редовен докторант по детска литература с научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Протохристова и тема на дисертацията: „Мит и история в българската детска литература". Отчислена с право на защита.

 

 

 

 

 

ШИНКА ГЕОРГИЕВА  ДИЧЕВА-ХРИСТОЗОВА завършва специалност Български език и история през 2001 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". От 1.03. 2010 година е редовен докторант по българска литература с научен ръководител доц. д-р Живко Иванов и тема на дисертацията: „1894-1895 – отношения между литературното и политическото". Отчислена с право на защита.

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВКО ТРИФОНОВ ДЕЧЕВ завършва специалност Българска филология като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 2002 г. От 2004 г. до 2007 г. е редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Юлия Николова и тема на дисертационния труд: „Феноменология на българския глас (Проблемът устност – писменост във възрожденската култура)" . Успешно защитил през 2013 г.

 

 

 

 

 

 

СОНЯ КРАСИМИРОВA АЛЕКСАНДРОВА-КОЛЕВА  завършва специалност Български език и френски език като магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" през 1999 г. От 2004 г. до 2007 г. е редовен докторант с научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Протохристова и тема на дисертацията: "Западноевропейската литературна 1953/54 година". От 2006 г. до 2008 г. е съвместен докторант към Университет Артоа, Франция с втори научен ръководител проф. Ален Вюйомен. Успешно защитила във Франция през 2008 г.