Преподаватели

Приемно време за втори семестър на учебната 2017/2018 г.

Кабинет

проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Всеки понеделник от 14.00 до 15.00 ч.

231

доц. д-р Живко Иванов

Всеки вторник от 16.30 до 17.30 ч.

113

доц. д-р Елена Гетова

Всеки вторник от 12.00 до 13.00 ч.

и от 13.00 ч. до 14.00 ч.

250

325

проф. д.ф.н. Иван Русков

Всеки вторник от 14.00 до 15.00 ч.

250

доц. д-р Мила Кръстева

Първа седмица понеделник

от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Втора седмица вторник

от 11.00 ч. до 12.00 ч.

216

доц. д-р Светла Черпокова

Всеки понеделник от 15.00 до 16.00 ч.

231

доц. д.ф.н. Татяна Ичевска

Всеки вторник от 16.15 до 17.15 ч.

250

доц. д-р Аделина Странджева

Понеделник от 12.00 ч. до 13.00 ч.

Петък от 13.00 до 14.00 ч.

      242

      310

гл. ас. д-р Дияна Николова

Всека вторник от 15.00 до 16.30 ч.

347

гл. ас. д-р Младен Влашки

Датите са изнесени на вратата на кабинета. Желателно е предварително съобщение по имейл.

347

гл. ас. д-р Гергина Кръстева

Всеки вторник от 15.00 до 16.30 ч.

250

гл. ас. д-р Соня Александрова

Всеки понеделник от 13.30 до 15.30 ч.

347

гл. ас. д-р Здравко Дечев

Всеки понеделник от 13.15 до 15.00 ч.

242