Уъркшопът „Каква ни е Медея?" се проведена 16 и 17 април 2008 г. от екип към Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", със съдействието на Консулството на Република Гърция в гр. Пловдив, Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски", поделение „Научна и приложна дейност" при ПУ „Паисий Хилендарски" и Съюза на учените в България – клон Пловдив. Форумът беше посветен на литературната, научната, преводната и театралната рецепция на Еврипидовата трагедия „Медея" в България. Инициатор на проекта е проф. Клео Протохристова, ръководител на екипа и на катедрата организатор.

Събитието беше открито от г-н Никос Матюдакис, консул на Република Гърция в гр. Пловдив. Участваха водещи имена от българската култура – драматурзи, композитори, университетски преподаватели, сред които проф. Надежда Сейкова (режисьор и преподавател в НАТФИЗ), Диана Добрева (актриса и режисьор), Елена Камбурова (костюмограф), Румяна Мартон (композитор, вокален педагог), Антония Каракостова (театровед), доц. Светослав Овчаров (режисьор и преподавател в НАТФИЗ), доц. Искра Николова (преподавател в НАТФИЗ) и др.

По-важните акценти в Програмата бяха изпълнението на „Сънищата на Медея", моноопера за сопран и роял на композитора Румяна Мартон; представянето на „Медея" на Еврипидот Учебния театър при ПУ „Паисий Хилендарски" (режисьор проф. Надежда Сейкова); прожекцията на филма „Възстановителна репетиция" (2004) и среща с неговия режисьор – Светослав Овчаров.

Настоящият сборник включва текстовете на презентациите от уъркшопа, както и част от материалите, събрани в хода на проучването на българската рецепция на Еврипидовата трагедия от екип преподаватели, под ръководството на проф. Клео Протохристова. Проучвателната работа беше извършена с помощта на Поделение „Научна и приложна дейност" при ПУ „Паисий Хилендарски", а също и на Университетска фондация – Пловдив.

За повече информация може да посетите официалния сайт на проекта на адрес: http://atticdrama.com