« Back

Покана за публична защита

 

Уважаеми колеги,

 

Имам удоволствието да Ви поканя на публичната защита на научния ми труд за присъждане на образователна и научна степен доктор "Модели на спомена за детството в българската проза за деца и юноши"! Откритото заключително заседание на научното жури ще се състои на 6.11. 2017г. от 17.30 часа в Заседателна зала, Ректорат, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Заповядайте!

 

Галина Димитрова

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.