« Назад

Покана

Уважаеми колеги,

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подновява поканата си за участие в плануваната, но несъстояла се през миналата година конференция на тема: “БЕЛЕТРИСТИКАТА В МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА – ПОВТОРЕНИЕ, СЪТВОРЕНИЕ И ПРИЛОЖНОСТ (От края на ХVІІІ век до днес)“.

Тя ще се проведе в рамките на традиционните Паисиеви четения на 30 октомври 2015 година. Заявки за участие, придружени с кратко резюме, можете да изпращате до 10 септември 2015г на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg

 

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Конференция на катедра ИЛСЛ

в „Паисиеви четения 2014“ – 30 октомври, Пловдив

 

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност

(От края на ХVIII век до днес)

 

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могло да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу: 

 

 • Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.
 • Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.
 • Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.
 • Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно :  чуждо.
 • Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.
 • Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.
 • Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.
 • Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

 

 • Властнически канон : литературен канон : литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.
 •  „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.
 • Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.
 • Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.
 • Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.
 • От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.
 • Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.
 • Продажби на интимния свят чрез разказ.

 

Катедра по ИЛСЛ, Пловдив

Предыдущий
Комментарии
Отслеживать URL:

Пока нет комментариев. Будь первым.