Преподаватели

Приемно време за първи семестър на учебната 2018/2019 г.

Кабинет

проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Всеки вторник от 10.30 до 11.30 ч.

231

доц. д-р Живко Иванов

Всеки вторник от 10.30 до 11.50 ч.

113

доц. д-р Елена Гетова

Всеки понеделник от 12.00 до 14.00 ч.

250

проф. д.ф.н. Иван Русков

Всеки четвъртък от 12.00 до 13.00 ч.

250

доц. д-р Мила Кръстева

Първа седмица вторник

от 11.00 ч. до 12.00 ч.

Втора седмица петък

от 14.00 ч. до 15.00 ч.

216

доц. д-р Светла Черпокова

Всеки понеделник от 15.00 до 16.00 ч.

231

доц. д.ф.н. Татяна Ичевска

Всеки четвъртък от 10.30 до 11.30 ч.

250

доц. д-р Аделина Странджева

Всеки понеделник от 12.00 до 13.00 ч.

      242

доц. д-р Дияна Николова

Всека вторник от 13.00 до 15.00 ч.

347

гл. ас. д-р Младен Влашки

Лектор във Фрайбург

347

гл. ас. д-р Гергина Кръстева

Всеки четвъртък от 15.00 до 16.30 ч.

250

гл. ас. д-р Соня Александрова

Всяка сряда от 13.30 до 15.30 ч.

347

гл. ас. д-р Здравко Дечев

Всяка сряда от 9.00 до 10.30 ч.

242