Скъпа Клео,

 

Честит и щастлив празник!

 

Твоето призвание, да бъдеш човек на словото, е помагало и помага на всички нас в сложните ориентири на академичното ни битие. Харизмата на учителя е градивният камък в създаването на филологията в Пловдивския университет. И твоето присъствие в този процес е извор не само на смисъла, но и на вярата ни в избрания и от нас път. Сполай ти и със здраве!

 

Членовете на Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание

7 юли 2020 г.