Стефка Видева


Телефон: +359 32 261 476
Мейл: svideva@uni-plovdiv.bg
Кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 261.

Област на научната квалификация

Образование

 

1982 г. – магистър по Българска филология,  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

  2003 – 2004 г. – курс по френски език в гр. Лион, Франция;

2014 г. – езиков курс в гр. Рамсгейт, Великобритания;

2015 г. – лятна езикова школа по италиански в гр. Рим, Италия.

 

- По програма  ERASMUS:

1 седмица през  учебната 2010/11, стаж в Университета Париж 8, Франция;

1 седмица през учебната 2011/2012 в Университета на Валядолид, Испания;

1 седмица през учебната 2012/2013 в Университета Париж 8, Франция.

Професионална кариера

 

1983 – 1984 г.  – възпитател в помощно училище „Стефан Караджа";

1985 – 1987 г. – учител по български език и литература  в начално училище "Петко Рачов Славейков";

1987 – филолог-специалист, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

1988 – 2003 г. – хоноруван асистент по Български фолклор, Филологически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

2005 – 2006 г. – социален работник (социокултурен  медиатор) в Дирекция за социални дейности, Асоциация "Entretemps", Франция;

от 2007 г. – главен експерт, Филологически факултет на ПУ "П. Хилендарски".

Членства

 

 

 

Говорими езици

Самооценка

Разбиране

 

Говорене

 

Писане

Чужди езици

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

 

 

 

 

 

 

френски

С1

С1

С1

С1

В2

руски

С1

С1

В2

В2

В1

английски

В1

В1

В1

В1

В1

италиански

В1

В1

В1

В1

В1

полски

А2

А2

А1

А1

А1

сръбски

А2

А2

А1

А1

А1

 

Публикации

 

1.И пътува MEDEA…„Медея" на Диана Добрева на френска сцена…….// Атика в България. УИ" Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013.

2. Българският Едип – сценични досиета. „Едип цар". Софокъл/Сенека (реж. Ставри Карамфилов). // Съдбата на Едип – българските маршрути. УИ „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2011.

3. За стремящия се да чува звука от пляскането с една ръка и да отгатва тропота на недостигащия земята кон. // Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото. Фабер, Велико Търново, 2010.

Дейности

 

Участва и организира:

- етноложки проучвания в района на Гоце Делчев съвместно с преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски" и ЮЗУ „Неофит Рилски" (1989 – 1991);

– експедиция с преподаватели и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски" и СУ „Климент Охридски" в село Поповяне, Самоковско, под егидата на UNESCO (1990);

– организация и участие в Българо-френски семинар на тема „Към етнологията на малкия югоизточноевропейски град" с директор професор Жан Кюизение и под егидата на Френското посолство. Обобщени бяха резултатите от теренните проучвания върху културата на различните религиозни и етнически общности с традиционно присъствие в района на град Пловдив (29.06 – 02.07.1993);

- фолклорно-диалектоложки експедиции по горното течение на р. Арда със студенти и преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски". Наблюдения върху изграждането на съзнание за идентичност в гранични в географско и религиозно отношение региони (1993 – 1996);

- Съвместни проучвания със Софи Шевалие (Института по етнология в Париж) и Изабел Жиро (Институт по етнология към университета в Нюшател, Швейцария)  в района на гр. Смолян и Широка Лъка върху проблемите на идентичността по проект на Университета в Нюшател – Швейцария (1995);

– фолклорно-диалектоложка експедиция в района на село Широка лъка, Смолянско, със студенти и преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски". Наблюдения върху изграждането на съзнание за идентичност в гранични в географско и религиозно отношение региони (1997).

Дипломанти и Докторанти

Други

 

Участие в научни проекти:

1. Национални проекти

- „Документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България: превод, сценична реализация, изкуства, образование, културни политики", Фонд "Научни изследвания" – МОН, конкурс "Идеи" – 2009, № на договор ДИД-02/17, 2009 – 2011, партньор – Катедра „Класическа филология" при СУ „Свети Климент Охридски", ръководител на проекта – гл. ас. д-р Невена Панова, ръководител от страна на ПУ „Паисий Хилендарски" – проф. д.ф.н. Клео Протохристова. Администратор на сайта „Атика в България" http://atticdrama.com

2. Вътрешноуниверситетски проекти

 – „Съдбата на Едип – българските маршрути", 2009 – 2010, под ръководството на проф. д.ф.н. Клео Протохристова, проект РС 09 ФЛФ 53 към Поделение "Научна и приложна дейност" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски";

 – „МЕДЕЯ в България. Механизми на усвояване и оползотворяване", под ръководството на проф. д.ф.н. Клео Протохристова – 2006 – 2008 г., проект ФЛ 13 към Поделение "Научна и приложна дейност" при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"; Сборник „Съдбата на Едип – българските маршрути" Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2011г. Редактор и съставител: Клео Протохристова, Светла Черпокова и Стефка Видева.