д-р Мила Кръстева
доцент
телефон: +359 32 261 476
email: studentipu20@gmail.com
кабинет: Ректорат, ет. 2, каб. 216