За дисциплините АЛ, АЗЕЛ, ЗЕЛ:

1.http://zakultura.info  – Уебкаталог за култура.

2. http://liternet.bg – Специализиран портал за литература.

3. http://atticdrama.com/cont/  – Специализиран сайт по проект "Рецепция на атическата трагедия в България" – театрални постановки на атически трагедии в България.

4. http://theseus.proclassics.org  – Специализиран сайт по проект "Тезей" – произведения от античната литература, критика и анализи.

5. http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php  – Личен сайт на проф. Богдан Богданов – критика и анализи на произведения от античната литература.

6.  http://www.simeonhadjikosev.com   –  Личен сайт на проф. Симеон Хаджикосев -  критика и анализи на произведения от западноевропейската литература.