« Back

Покана за конференция

Техническият университет в Дрезден - Германия
организира
славянско-романски колоквиум
на тема:
Българско-френските културни отношения
(XIX-XXI век)


                                                                                          Време и място на провеждане: 17-18. 06. 2016 г., гр. Дрезден.
                                                                                                 Организатори: Mартин Хенцелман, Кристоф Оливер Майер.


През 2008 г., Франция и България сключват договор за стратегическо партньорство в сферата на политиката, образованието, науката и културата. От 1993 г. България членува в Международната организация на франкофонията (МОФ). През 2013 г. в София е открит Френски институт, а през 2015 г. в Лувъра се открива първата изложба, посветена на древните траки, озаглавена „L’Épopée des rois thraces“ („Епопеята на тракийските царе“).
Хронологията на френско-българските отношения датира от края на 19 век, когато Алфонс дьо Ламартин, автор на „Пътуване в Ориента” („Voyage en Orient“) – 1835 г., и Виктор Юго стават съпричастни към борбата на българите за национално освобождение (Априлското въстание от 1876 г.), и когато Франция и България за пръв път установяват дипломатически отношения, като тези отношения стават все по-интензивни с течение на времето. След Втората световна война две важни фигури, свързани с теорията на структурализма (Юлия Кръстева и Цветан Тодоров), идват от България във Франция, където са приети радушно и получават международна известност. Париж играе важна роля и в творческия път на някои известни български художници, като Жул Паскин или Христо Владимиров Явашев (Christo). И до ден днешен френският език не е изгубил популярността си в България.
И сега мнозина български автори продължават да са доста популярни във Франция: Йордан Радичков, Антон Дончев, Емилия Дворянова, Георги Гроздев и особено Георги Господинов, а творбите им могат да се намерят на книжния пазар. В последните години във Франция беше преоткрито творчеството на Иван Вазов и Йордан Йовков. Въпреки това, изследователите на френско-българските отношения все още представляват сравнително малка група, а двустранните стереотипи и възприемането на отсрещната страна не са достатъчно проучени.
Настощият колоквиум си поставя за цел проучването на споменатите отношения от културоложка гледна точка и представянето на историческите промени в тях, настъпили от 19 век до наши дни на базата на конкретни примери и исторически събития. От заявилите участие в колоквиума се очаква да изнесат доклад, свързан със славянско-романските отношения, като се предвижда и отпечатването на сборник. Тематичните области са езикознание, литературознание и културология, като същевременно се поощряват темите, засягащи взаимното възприемане, процесите на обмен и представянето на конкретните фигури, взели участие в споменатите процеси. Желателно е участниците да се стремят към засилване на междукултурния диалог и да наблягат на въпросите, свързани с културния обмен.


За контакт:
Кристоф Оливер Майер, доц. д-р по романска филология - Институт по романистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: christoph.mayer@mailbox.tu-dresden.de
Мартин Хенцелман, д-р по славянска филология - Институт по славистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: martin.henzelmann@tu-dresden.de

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.