« Back

Покана за конференция

НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ
ПОЛЕТЪТ НА „ЧАЙКА” – 120 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
(Поетика, контекст, интерпретации)
 
Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани преподаватели, докторанти и студенти да вземат участие в Националните филологически четения, посветени на 120 годишнина от написването на пиесата „Чайка” на А. П. Чехов, открила нови хоризонти за модерната драматургия и театър на Европа.
Четенията ще се проведат на 13 май 2016 година във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Заявки за участие се приемат до 15 април 2016 година. Регламент за представяне на докладите – 10 минути. Материалите от четенията ще бъдат издадени в сборник.
Координатори – доцент д-р Наталия Няголова
e-mail: nniagolova@abv.bg
Яна Пенчева – Б+Н, 3 курс
e-mail: yana_pencheva@abv.bg
Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.