« Back

Семинар "Флорентински Ренесанс"

ФЛОРЕНТИНСКИ РЕНЕСАНС

Лектори: проф. д.ф.н. Клео Протохристова, проф. д.ф.н. Георги Каприев, 

гл. ас. д-р Дияна Николова

Семинарът за докторанти си поставя за задача да представи от три неслучайни гледни точки културата на Ренесанса в Италия. Фиксирайки се върху класически негови топоси, той подбира развитията във Флоренция като "класическо място" за изследваните културни процеси. Работата по курса предполага уточняване на самото понятие "Ренесанс", извеждане на основните му характеристики, формулиране на спецификите на ренесансовото образование и изкуство, както и на ренесансовата философия и литература.

Първата част, представена от проф. дфн Георги Каприев, е посветена на новия антропологически концепт, генериращ характерния за ренесансова Флоренция философски стил с неговите особености, при което детайлно се уточнява характерния за него "платонизъм". Специално внимание се обръща на двама от емблематичните Флорентински философи: Пико делла Мирандола и Марсилио Фичино с концентрация върху форматиращи техни текстове. Търси се непосредствена кореспонденция на тяхното философстване със стиловете и жизнените практики на големите художници, работили по тяхно време. Като особен тип "резюмиране" специфичния тип теоретичен и практически живот се анализира делото на Савонарола.

Лекциите на проф. д.ф.н. Георги Каприев ще се проведат на 30 март 2016 г., в 8 аудитория от 17.10 часа.

Лекциите на проф. д.ф.н. Клео Протохристова и на гл. ас. д-р Дияна Николова ще се проведат през април и май – допълнително ще бъдат обявени зала и час.

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.