« Back

Семинар за докторанти

НАУЧЕН СЕМИНАР за докторанти ФЛОРЕНТИНСКИ РЕНЕСАНС

 

       Вторият модул на семинара е посветен на един частен аспект от Флорентинския ренесанс – изобилието от изображения на Благовещение в изкуството от XV век. Търси се обяснение за интензифицирането на интереса към темата с фокусиране върху присъщата й символика и обследване на контекстите – обществено историческия и собствено естетическия. Предлага се хипотеза за мястото и ролята на благовещенския сюжет в ренесансовия мегатекст.

Лекциите ще се проведат:

на 18. 05. 2016 в 8 аудитория (Ректорат) от 17.15 ч. – с лектор проф. д.ф.н. Клео Протохристова

 

      Третият модул от семинара е посветена на едно ново изкуство, което се ражда във Флоренция в края на XVI век – операта. Ще бъдат проследени: дейността на Флорентинската Camerata, основните трактати за музиката (през XV-XVI в.), както и ренесансовите идеи за перспектива, за сценична архитектура и живописта, родили и новия тип сценично пространство на ренесансовия театър и операта. Откроява се начинът на осмисляне на операта (opera, вм. dramma per musica, opera scenica) именно като ново изкуство, родено от диалога между поезия и музика, в дебата за приоритетната роля на едно от двете изкуства в операта, които на свой ред водят от общото обозначение за „техне” до дефинирането на операта главно чрез музиката и до новия статут на музиканта в XVI–XVII век.

Лекциите ще се проведат:

на 25. 05. 2016 в 8 аудитория (Ректорат) от 17.15 ч. – с лектор гл.ас. д-р Дияна Николова

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.