« Back

Покана за конференция за студенти и докторанти - Виена

 

Славянски семинар на

Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия                         

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България                 

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена,

Австрия

 

4. Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти

България в Европейския съюз:

традиции и перспективи,

посветена на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

06.12. – 08.12.2017

Български културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена

Parkgasse 18, A-1030 Wien

Call for Papers

Конференцията предлага теми от литературознанието, езикознанието, медиезнанието и културологията, социалните науки, политологията, историческите науки, археологията и етнологията.

Възможни тематични линии и области са:

 • България и Европейският съюз;
 • Културен трансфер и идентичност;
 • Българската идентичност между традициите и европейското настояще;
 • Културният трансфер като „превод на култура“;
 • Българската култура в европейски контекст и по-специално в контекста на Източна Европа, Балканите и славянството;
 • Мултикултурализъм: традиции, настояще, перспективи;
 • Миграционни процеси, мигриращи мотиви/теми в литературата/езика/изкуството и културата;
 • Митове и стереотипи в българската култура;
 • Езикът като медиатор или граница;
 • България в медиите и в политическия дискурс;
 • Транскултурни аспекти: чуждите култури в светлината на българския език и култура;
 • Археологията и етнологията и дискурсът за българската идентичност и култура днес.

Официални езици: български, немски, английски.

Доклади: 15 минути устно представяне с допълнителна дискусия.

Предвиждат се евентуални постери, както и публикация.

Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка на участниците.

Заявки за участие се приемат до 10. 11. 2017 на e-mail: konferenzwien@abv.bg

За контакти: доц. д-р Светла Черпокова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

e-mail: cherpokova@abv.bg, тел.: +359 8 99 937 424

Организатори:

Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена (проф. д-р Румяна Конева)

Славянски семинар на Университета „Алберт Лудвиг“, Фрайбург, Германия (проф. д-р Елизабет Шоре, студенти – Илиана Елдърова, Паскал Лангензипен, Теодора Тилева)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (доц. д-р Светла Черпокова, докторанти – Дора Иванова, Татяна Бедаваджиева, Димитър Шопов)

Партньори: Българският лекторат към Института по славистика – Виенски университет (доц. д-р Бисерка Дакова), Министерство на образованието и науката – България и българските лекторати в Европа; Министерство на културата – България; Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“; Südosteuropa-Gesellschaft e.V. (München)

 

 

 

Формуляр за участие:

 

Име, фамилия:

Университет/организация, адрес:

Специалност:

Степен на образование (БА, МА, докторант):

Тема на доклада:

Език на представяне:

Резюме (до 10 реда на езика на представяне):

e-mail:

Телефон за контакти:

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.