« Back

Покана за конференция

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим за участие в Конференция на тема

“Чудомир между противоречията

 

с научен ръководител проф. Николай Аретов

 

Примерна проблематика:

 

Отношението на литературната и художествената критика към творчеството на Чудомир през десетилетията

„Високо“ и „популярно“ в българската култура; „столично“ и „провинциално“

Подценяването на Чудомир

Трудното вписване на Чудомир в официалната йерархия на ценностите

Отношението между литературните творби, изобразителните произведения и обществената дейност на Чудомир

Поезията на Чудомир

Чудомир в контекста на българския литературен и художествен живот

Чудомир и неговите съвременници

 

Тя ще се проведе на 29.03.2019г. (петък) в рамките на „Чудомирови празници – 2019“  в Музей „Чудомир" - Казанлък, ул. „Трапезица" 6 от 10.00 до 16.30 ч.

Като Ви правим съпричастни на този празник и се надяваме, че предложената тема ще провокира изследователски интерес, очакваме заявките ви, придружени от кратко резюме, до 18.03.2019 г. на адрес:

e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg

или адрес: Казанлък - 6100, ул. „Трапезица" 6 , ЛХМ „ЧУДОМИР".

Докладите и научните съобщения да не надвишават 20 минути. Молим да бъдат предоставени задължително в електронен вид на същия e-mail . На изпратилите докладите си в срок ще бъде поета нощувка на 28.03.2019 или 29.03.2019г., според възможностите за пътуване, и ще бъдат предоставени покани за вечерното културно събитие, според програмата на празниците.

За справки и допълнителна информация:

тел. 0431 64419 - музей „ЧУДОМИР"

Добрина Матова - директор /GSM 0884 100 872/

Деница Рахнева - уредник /GSM 0884 100 871/

                                                                                    С уважение: Д. Матова

                                     Директор ЛХМ „Чудомир

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.