« Back

Конференция за Чудомир

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим за участие в Конференция на тема „Чудомир, другите, годините…“

Тя ще се проведе на 31.03.2017г. / петък/ в рамките на „Чудомирови празници – 2017“  в Музей „Чудомир" - Казанлък, ул. „Трапезица" 6 от 10.30 до 16.30 ч.

Целта на Конференцията е да очертае идентичността на Чудомир като уникално явление в историята на българската култура, връзките му с други творци, както и отпечатъка на времето в което живее. Неговите кратки хумористични разкази и до днес ни показват истинските лица на нашите съвременници, а карикатурите му продължават да бъдат актуално отражение на значими настоящи национални и исторически събития.

Като Ви правим съпричастни на този празник и се надяваме, че предложената тема ще провокира вашите изследователски търсения, очакваме заявките ви, придружени от кратко резюме до 10.03.2017 г. на адрес:

e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg

или - 6100, Казанлък, ул. „Трапезица" 6 , ЛХМ „ЧУДОМИР".

Докладите и научните съобщения да не надвишават 15 минути. Молим да бъдат предоставени задължително в електронен вид на същия e-mail . На изпратилите доклади в срок, ще бъдат поети пътните разноски срещу оправдателен документ.

За справки и допълнителна информация:

тел. 0431 64419 - музей „ЧУДОМИР"

Добрина Матова - директор /GSM 0884 100 872/

Деница Рахнева - уредник /GSM 0884 100 871/

 
   

 

                  С уважение: Д. Матова

                                     Директор ЛХМ „Чудомир

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.