Преподаватели

Приемно време за втори семестър на учебната 2018/2019 г.

Кабинет

проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Всеки вторник от 10.30 до 11.30 ч.

231

проф. д.ф.н. Иван Русков

Всеки вторник от 12.00 до 13.00 ч.

250

доц. д.ф.н. Татяна Ичевска

Всеки вторник от 16.30 до 17.30 ч.

250

доц. д-р Мила Кръстева

Първа седмица понеделник

от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Втора седмица сряда

от 11.00 ч. до 12.00 ч.

216

доц. д-р Живко Иванов

Всеки понеделник от 14.00 до 15.00 ч.

113

доц. д-р Светла Черпокова

Всеки понеделник от 15.00 до 16.00 ч.

231

доц. д-р Аделина Странджева

Всеки понеделник от 09.00 до 10.00 ч.

      242

доц. д-р Дияна Николова

Първа седмица вторник

от 15.00 до 16.00 ч.

Втора седмица сряда

от 15.00 до 16.00 ч.

347

гл. ас. д-р Младен Влашки

Лектор във Фрайбург

347

доц. д-р Гергина Кръстева

Всеки четвъртък от 16.30 до 18.00 ч.

250

гл. ас. д-р Соня Александрова

Всеки понеделник от 13.30 до 15.30 ч.

347

гл. ас. д-р Здравко Дечев

Всеки петък от 10.30 до 12.30 ч.

242