Покана за конференция

Dear colleagues,

Apologies for cross-posting.

 

The deadline for submitting abstracts for Fourth Annual International CCCS Conference 2016 “Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders” (MDTB) (September 1-3, 2016, Skopje, Republic of Macedonia) is fast approaching.

The Conference aims at underlying the different theoretical discourses that approach the subject of migrations from several different aspects, including: the polarization of the world; the threats to peace and security; issues tied to global diversity; socio-economic inequalities; cultural shifts, etc. Fourth Annual International Conference of CCCS 2016: "Dislocations and cultural conflicts, migration, diaspora, terrorism, borders (MDTG)" welcomes the participation of researchers of culture, literature, history, philosophy, art, religion, sociology, media, linguistic, and all interested in the topic. We welcome abstracts pertaining to the theme of the conference, and the broader field of study. The deadline for submissions is 15 March 2016.

You are welcome to submit paper abstracts and panel proposals by filling online form:

For papers: (http://cultcenter.net/wpgforms/papers-mdtb-2016/

For panels http://cultcenter.net/wpgforms/panels-mdtb-2016/

or sending attached offline form via email to conference@cultcenter.net until March 15, 2016.

The Centre for Culture and Cultural Studies web site: http://www.cultcenter.net/

Online Call for Papers:

http://cultcenter.net/call-for-papers-and-panel-proposals-dislocations-and-cultural-conflicts-migrations-diaspora-terrorism-borders/

SOME FACTS ABOUT SKOPJE

Skopje is the capital and largest city of the Republic of Macedonia. It's located in the north-western part, some 169 km away from the second largest city in Macedonia, Bitola. It lies on both banks on the upper course of the Vardar River and on the meridian passing through the Morava-Vardar Valley. The main Balkan artery, the E-75 motorway, which is being modernized, is in the close vicinity of the city. This road connects Skopje with Belgrade (440 km away) and Solun (Thessaloniki) and the Aegean sea (250 km), namely in the eastern Mediterranean. Skopje is just 490 km away from Athens, about 170 km from Sophia, and 460 km away from Bucharest.

Time Zone

Central European time (GMT + 1)

Climate

The climate is modified continental with certain Mediterranean influences

Average Temperature (yearly)

13,5°C/56°F

Average Temperature (September)

30°C (86°F) to 23°C (73°F) in September

Electric current in Macedonia

220 volts, 50 hertz

Currency

Macedonian denar (MKD) 1 euro = 61.50 denars

Hotel rates (singe room with breakfast and wi-fi) per day from 20-25 €


More info about Skopje you can find here

 

 

Покана за конференция

НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ
ПОЛЕТЪТ НА „ЧАЙКА” – 120 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
(Поетика, контекст, интерпретации)
 
Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани преподаватели, докторанти и студенти да вземат участие в Националните филологически четения, посветени на 120 годишнина от написването на пиесата „Чайка” на А. П. Чехов, открила нови хоризонти за модерната драматургия и театър на Европа.
Четенията ще се проведат на 13 май 2016 година във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Заявки за участие се приемат до 15 април 2016 година. Регламент за представяне на докладите – 10 минути. Материалите от четенията ще бъдат издадени в сборник.
Координатори – доцент д-р Наталия Няголова
e-mail: nniagolova@abv.bg
Яна Пенчева – Б+Н, 3 курс
e-mail: yana_pencheva@abv.bg

Покана за конференция

Техническият университет в Дрезден - Германия
организира
славянско-романски колоквиум
на тема:
Българско-френските културни отношения
(XIX-XXI век)


                                                                                          Време и място на провеждане: 17-18. 06. 2016 г., гр. Дрезден.
                                                                                                 Организатори: Mартин Хенцелман, Кристоф Оливер Майер.


През 2008 г., Франция и България сключват договор за стратегическо партньорство в сферата на политиката, образованието, науката и културата. От 1993 г. България членува в Международната организация на франкофонията (МОФ). През 2013 г. в София е открит Френски институт, а през 2015 г. в Лувъра се открива първата изложба, посветена на древните траки, озаглавена „L’Épopée des rois thraces“ („Епопеята на тракийските царе“).
Хронологията на френско-българските отношения датира от края на 19 век, когато Алфонс дьо Ламартин, автор на „Пътуване в Ориента” („Voyage en Orient“) – 1835 г., и Виктор Юго стават съпричастни към борбата на българите за национално освобождение (Априлското въстание от 1876 г.), и когато Франция и България за пръв път установяват дипломатически отношения, като тези отношения стават все по-интензивни с течение на времето. След Втората световна война две важни фигури, свързани с теорията на структурализма (Юлия Кръстева и Цветан Тодоров), идват от България във Франция, където са приети радушно и получават международна известност. Париж играе важна роля и в творческия път на някои известни български художници, като Жул Паскин или Христо Владимиров Явашев (Christo). И до ден днешен френският език не е изгубил популярността си в България.
И сега мнозина български автори продължават да са доста популярни във Франция: Йордан Радичков, Антон Дончев, Емилия Дворянова, Георги Гроздев и особено Георги Господинов, а творбите им могат да се намерят на книжния пазар. В последните години във Франция беше преоткрито творчеството на Иван Вазов и Йордан Йовков. Въпреки това, изследователите на френско-българските отношения все още представляват сравнително малка група, а двустранните стереотипи и възприемането на отсрещната страна не са достатъчно проучени.
Настощият колоквиум си поставя за цел проучването на споменатите отношения от културоложка гледна точка и представянето на историческите промени в тях, настъпили от 19 век до наши дни на базата на конкретни примери и исторически събития. От заявилите участие в колоквиума се очаква да изнесат доклад, свързан със славянско-романските отношения, като се предвижда и отпечатването на сборник. Тематичните области са езикознание, литературознание и културология, като същевременно се поощряват темите, засягащи взаимното възприемане, процесите на обмен и представянето на конкретните фигури, взели участие в споменатите процеси. Желателно е участниците да се стремят към засилване на междукултурния диалог и да наблягат на въпросите, свързани с културния обмен.


За контакт:
Кристоф Оливер Майер, доц. д-р по романска филология - Институт по романистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: christoph.mayer@mailbox.tu-dresden.de
Мартин Хенцелман, д-р по славянска филология - Институт по славистика към Техническия Университет в Дрезден, Германия.
Е-поща: martin.henzelmann@tu-dresden.de

Представяне

 

 

Уважаеми колеги,

 

Заповядайте на представянето на книгата на Камен Михайлов "Български/булгарски образи в рускоезична среда", което ще се състои на 11 януари 2016 г. в читалище "Възраждане" от 18.00 ч.

Обхватът на изследването е XIV - XVIII в. - от първите сведения за контакти между славянските племена и варягите, от една страна, и българите, от друга страна, до интерпретацията на пресичанията през вековете.

Факултатив

Факултативни дисциплини за студентите от БФ, 2-ри курс, редовно обучение

 

Студентите от специалност БФ, 2-ри курс, редовно обучение могат да избират от следните два литературоведски факултатива:

1. "Шекспир"- проф. д.ф.н. Клео Протохристова

2. "Телевизия и литература" - гл. ас. д-р Соня Александрова

 

За записване изпратете трите имена, факултетен номер и заглавие на факултатива на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg

Разписанието за провеждане на занятията е качено на специализирания сайт на факултета в програмата за първи семестър.

 

Покана

Уважаеми колеги,

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подновява поканата си за участие в плануваната, но несъстояла се през миналата година конференция на тема: “БЕЛЕТРИСТИКАТА В МОДЕРНИТЕ ВРЕМЕНА – ПОВТОРЕНИЕ, СЪТВОРЕНИЕ И ПРИЛОЖНОСТ (От края на ХVІІІ век до днес)“.

Тя ще се проведе в рамките на традиционните Паисиеви четения на 30 октомври 2015 година. Заявки за участие, придружени с кратко резюме, можете да изпращате до 10 септември 2015г на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg

 

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Конференция на катедра ИЛСЛ

в „Паисиеви четения 2014“ – 30 октомври, Пловдив

 

Белетристиката в модерните времена – повторение, сътворение и приложност

(От края на ХVIII век до днес)

 

Конференцията е опит за осмисляне на белетристиката като поле за изобретяване, промяна и утвърждаване на различни компоненти в художествения текст, както и за открояване на тенденции, свързани с взаимопроникването, взаимосъздаването и употребата на литературни и обществени ценности в дадено време.

Насочеността на докладите би могло да се пресича с обхвата от изследователски перспективи, изложени по-долу: 

 

 • Литература и социално ангажиране (приложност). Писане по поръчка. Писане и сфери на употреба. Литература и дидактика.
 • Литературата и самопознанието. Формиране на общностни ценности. Символният капитал в/на литературата.
 • Художествени и идеологически типове в литературата и обществото. Топика, време, тема, персонаж.
 • Почвеничество и западничество. Генеалогия на мотиви и сюжети по „оста” родно :  чуждо.
 • Литературната катедра: homo scriptor и homo academicus. Типология на взаимоотношенията. Катедрата на кафенето и университета и раждането на литературоведските страсти: видове аудитории и писане.
 • Автотекстуалност. Сътворение, повторение, палинодия.
 • Интертекстуалност. Хипотекст и хипертекст – трансграничност на текстовата „нишка”. Пародия и автопародия. Цитиране, перифраза, плагиат.
 • Раждане, метаморфоза, смърт в белетристичния космос. Митовете на прехода в метаезика на литературата.

 

 • Властнически канон : литературен канон : литературен прецедент – съглашение, синекура и скандал.
 •  „Разрешава се за печатане”. Литература, цензура и автоцензура.
 • Критиката и автокритиката: „бръснене” и „бабуване” в литературната клиника.
 • Литературното себе/презрение и литературната авто/реклама. Ролята на издателските къщи и медиите за „откриването” и „създаването” на таланта.
 • Свободата като стъписване: Падането на Стената като възход и заход в литературата.
 • От „врявата на деня” до „възвисеното захвърляне в природата”: литературата и нейният „поглед” към света; отражение и въображение.
 • Господ слиза в МОЛ-а или раждането на постмодернизма от духа на хаоса. Класическо и пост/модерно повествование в литературата.
 • Продажби на интимния свят чрез разказ.

 

Катедра по ИЛСЛ, Пловдив

Показывается результатов: 21 - 26 из 26.
Предметов на странице 20
из 2