Аделина Странджева е родена през 1960 г. в гр. Русе. Завършва българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" (1982). От 01.12.1988 е последователно асистент, от 1994 – старши, а от 2002 година – главен асистент в катедра История на литературата и сравнително литературознание към Филологически факултет на Пловдивски универсистет „Паисий Хилендарски". От 2008 г. е доктор на науките.

Научноизследователската и преподавателската й дейност е насочена в сферите на литературната история (възрожденска литература и литература за деца и юноши) и фолклора.

Съавтор е на учебници и помагала по литература за средното образование, както и на книгата „Времепространствени представи от възрожденската христомайтийно-дидактична книжнина". Член на Съюза на учените в България, била е председател на Клуба на младите учени към СУБ, Пловдив. Участвала е в национални и международни конференции по проблемите на литературната история.

Настоящата книга, редактиран вариант на докторската й дисертация, проследява различни аспекти на представите за времето и пространството като маркери на културата в епохата на Българското възраждане. Изследването работи с разнообразни по жанр и функции текстове на автори от ХIХ век.